Parti Programı ve Tüzüğümüz

1923 ruhuyla yeniden Gerçek Halk İktidarı için

Cumhuriyetçilik

Milliyetçilik

Halkçılık

Devletçilik

İnkılapçılık

Laiklik