GÜCÜMÜZ BİLİNÇLİ SEÇİMİMİZDİR

Engelleri aşmamız için en önemli güç kendi içimizdedir.
Bu gücü harekete geçirebildiğimiz zaman pek çok engeli
kolayca aştığımızı göreceğiz.
Gücü harekete geçirebilmek için çalışmayı sevmek,istemek
gerekir.(atalet,insanlığı aptallığa götürür.Leipniz 1705)
Tembellik ya da çalışma isteksizliği bir çok nedene bağlı
olabilir.
-hedef tesbiti yapamamak
-plansız çalışmak
-konuyu anlamamak
-ertelemek
Bahane üretmeden imkanları düşünüp
değerlendirme,çalışmayı ertelememe,inanarak çalışma
başarıya ulaşmada önemlidir.
Kişinin önündeki en büyük engel “kendisi”dir.
İnançlarımız sonucu etkiler.
Umutsuzluğa kapılıp pes etmemek gerekir.”olmuyor”,”ne
yaparsam yapayım sonuç değişmiyor”,”boşuna uğraşıyorum”
sözlerini sıkça kullanıyorsanız “pes etmişsiniz” demektir.
İnsan davranışı amaca yöneliktir.
Davranışta bulunabilmesi için “iç” “dış” uyarıcılara ihtiyaç
vardır.
Güdülenme” hayvan yada insanda” organizmayı belirli amaca
yönelik davranışa iter.(gereksinim-dürtü-güdü-davranış
zincirlemesi.)
Bugun yaşanan kaos ortamında gereken doğru davranışı
sergileyebilmek için güdülenmeyi etkileyen unsurlara bakmak
gerek.
Bu unsurlardan biri algılarımızdır.(algı ,duyu organlarımıza
gelen uyaranların anlamlı hale gelmesi)
Algı yanılmaları ikiye ayrılır.Ortamda var olan uyarıcı
kaynağın farklı anlaşılması yanılsamadır.Fiziksel ve psikolojik
yanılsama olarak ikiye ayrılır.Fiziksel yanılsama korku,öfke
gibi heyecanlardan yada ihtiyaç,beklenti gibi bireye özgü
durumlardan kaynaklanır.
Algıyı etkileyen diğer etkenler ise;
zaman algısı-uzun yada kısa algılama
Mekan algısı-gözleyenin duyu organları yolu ile edindiği algı
Birey neye yatkınsa onu algılama eğilimindedir,bu
duruma”hazırlayıcı kurulum” denir.
Geçmiş yaşam deneyimleri, olaylar ve nesnelerin bellekte
bıraktığı izler yeni algılarımızı etkiler( ÖZGÜR
DÜŞÜNMEYİ ZORLAŞTIRIR.)
(KOŞULLANMA,TELKİN)
Zihinsel tutum ve kültürel ortam da nesne ve olayların
algılanmasını etkiler.
Çocuklarda daha çok fizyolojik gereksinimlerini duyurmaya
yönelik güdüler heyecan oluşturur.
Yetişkinler psikolojik ve toplumsal güdülerden etkilenerek
heyecanlanır.
Siyasetin her aşamasında “insan” vardır.
İNSAN İÇİN İNSANLA YAPILAN TÜM
ÇALIŞMALARDA KULLANILAN ARAÇ KENDİMİZİZ.
Kendimizi hedefe götürecek kıvamda yeniden tasarımlayıp
eksiklerimizi tamamlayarak planlı ve disiplinli bir ekip
çalışması sergilemeliyiz.
Bu devrimci olmanın ilk basamağı , düzeltmeyi istediğimiz
şeyi kendimizden başlatmaktır.
“KENDİMİZDEN BAŞKA KURTARICI YOK” önermesi
gelişmiş ülkelerde kurtarıcı beklemeden herkesin kendine
düşeni yapması ile gerçekleşir
Kaynak; derleme.
www.bcp.org.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir