Atatürkün Liderlik Sırları-Adnan Nur Baykal YARIM

Atatürkün Liderlik Sırları-Adnan Nur Baykal YARIM

M.Kemal Atatürk’ün liderlik ve yöneticilik özellikleri-(Adnan Nur Baykal-sistem yayıncılık)1-açık olma-olduğun gibi görün,göründüğün gibi ol2-adam yetiştirme-kendibizden verdiğiniz hiç bir şey sizden bir şeyeksiltmez3-bilgi ve tecrübe sahibi olma-bilgi uygulanınca bilince dönüşür,yenibir beceri kazanmak için devamlı onu uygulayın4-bilgi toplama yeteneği-bilmediklerinizi bilenlerden öğrenin,deneyimlerinden yararlanın5-bilgilendirme

AKLIN KEŞFİ ZORDUR

AKLIN KEŞFİ ZORDUR

Aklımızı keşfetmemiz zordur,özgür aklımızı keşif ise daha zor.Bilgi ye ulaşmak ise “goggle”ile herkesten yakın.Genel alışkanlıklarımız “güç” olarak gördüğümüz yeregitmektir.Çünkü var olan olanakların çatısı altında kendimizigüvende hissederiz.Halbuki “sorgulamayan akıllar “güç” ü,kendilerine katılan insanların görüşlerine değer verme den kendigüçleri tanımı içinde olan

AKIL TUTULMASINDAN NASIL KURTULURUZ?

AKIL TUTULMASINDAN NASIL KURTULURUZ?

Bakış açısına ve niyete göre çözümler değişir.“Liderin arkasına sorgulamadan gitme” alışkanlığı yerine” aklımızlaonaylayarak gitme ve ortak aklı yaratmada üstümüze düşeni yapma”arasında büyük fark vardır.Yine bireysel veya millet menfaati açısından bakış da öyle.Aşağıdaki yazıyı “yerleşik düşüncelerinizden bağımsız gözleokumanız” ,yeni düşünceler üretebilmek

Atatürkçülük (Kemalizm) Nedir?

Atatürkçülük (Kemalizm) Nedir?

75 Yıl Kendi Halkından Gizlenen…… ATATÜRKÇÜLÜK (KEMALİZM ) NEDİR ?Sistem (izm) bir düzenekler zinciridir. Örneğin bir otomobilidüşünelim; şase üzerine oturtulmuş bir sürü parçanın birbirleriylebağlantısı sonucu ortaya çıkmış bir nesnedir. Hiç kullanılmamış yadakullanılmış bir otomobili onu oluşturan ustaların eline, takım aletlerinide

22 Aralık 2013 2. Olağanüstü Büyük Kurultay için konuşma metni

22 Aralık 2013 2. Olağanüstü Büyük Kurultay için konuşma metni

Sayın Divan,sayın konuklar ve değerli delegeler,Bugün CUMHURİYETİ mizin yıkılma noktasına geldiğimilletimiz tarafından görülmüş ve korunması kollanması içingüçlü bir direnç cephesi oluşmuştur.Bu cephenin siyasi örgütlülük içinde birleşik tek merkezdeyapılamamasının nedenlerinden bazılarının,gelişmemişkişilikler,egolu benlikler,entelektüel cahillikler olduğunusöyleyebiliriz.Uzlaşamama hastalığının altında yatan etkenezber alışkanlığıdır.Ezber,zihinsel soykırımdır.ezberleyoğrulan bir

2018 yılı Parti Başkanları Toplantımız sonrası Kemalist (Atatürkçü) Birlik Çağrımız

2018 yılı Parti Başkanları Toplantımız sonrası Kemalist (Atatürkçü) Birlik Çağrımız

………………….BİRLİK NASIL OLMALI? Parti BAŞKANLARI Toparlandık AŞAĞIDA Kİ Önerimizi………………….YÜZ YÜZE İLETTİK! …………..ÇAĞI ANLAMAK……………………..ve BİRLİK ÇAĞRIMIZ 1.Dünya Savaşı;Asya ve Afrika Kıtaları üzerinde İmparatorlukları yıkmak toprakları Bölmek,kurulacak Ulus devletlerini Emperyalist/Kapitalist Liberal sistem (Katolik Din Örgütlenmesi) ile yönetmek için gerçekleştirildi. Emperyalist bu amacı