22 Aralık 2013 2. Olağanüstü Büyük Kurultay için konuşma metni

Sayın Divan,sayın konuklar ve değerli delegeler,
Bugün CUMHURİYETİ mizin yıkılma noktasına geldiği
milletimiz tarafından görülmüş ve korunması kollanması için
güçlü bir direnç cephesi oluşmuştur.
Bu cephenin siyasi örgütlülük içinde birleşik tek merkezde
yapılamamasının nedenlerinden bazılarının,gelişmemiş
kişilikler,egolu benlikler,entelektüel cahillikler olduğunu
söyleyebiliriz.Uzlaşamama hastalığının altında yatan etken
ezber alışkanlığıdır.Ezber,zihinsel soykırımdır.ezberle
yoğrulan bir toplum kolaylıkla oraya buraya çekiştirilebilir.
Einstein diyorki” mevcut bilgi birikimimizle yarattığımız
sorunları,aynı birikimle çözemeyiz.”
Sayın Soysal’ ın söylediği gibi “kendimizden başka kurtarıcı
yok” sa herbirimiz kendimizi bulunduğumuz bilgi ve algı
düzleminden daha yüksek bir düzleme yükseltme çabası
içinde olmalıyız.Koşulların esiri olmak da efendisi olmak da
bizim seçimimizdir.
Zihnimiz bilinç ve bilinçaltından oluşur.Bilinçli zihnimizi
rasyonel düşünebilmek için kullanırız.Ama zihnimizin % 88
lik bölümü bilinçaltımız dır ve hem bedenimizi hemde
zihnimizi yönetir.
Sinirbilimcilerin keşfine göre bilinçaltı bir robot gibi
programlanabilir.

Bilgi kendi başına algıları değiştiremez.Algı, beynin gözler ve
kulaklardan gelen girdilerin anlamlandırılmasıdır.Bu
anlamlandırma her bireyin zihninde daha önceden
varolagelen bilgi,deneyim,yargılarla etkileşim içinde oluşur.
Bugün sömürüden yana olanların özel tekniklerle yarattıkları
algı imajları toplum üzerinde çok etkilidir.
Toplumları bir araya getirecek iki büyük unsur vardır. Ortak
hedefler ve ortak korkular.
Bugün yaşanan korku düzleminden ancak ortak hedefler
inşasında birlikte hareket ederek çıkabiliriz..
Bunun için ihtiyacımız , Cumhuriyet felsefesini, düşünce ve
inanç bütünlüğünde savunma ve uygulama yönünde niyet ve
kararlılıkla siyasi örgütlenme içinde olmaktır.
İlkelerimiz ,insan hakları,hukukun üstünlüğü ve ahlaki ilkeler
ve bağımsız – özgür düşünce,bilim ve ortak akıl olmalıdır.
Tarihin akışının bizleri getirmiş olduğu bu buhran günlerinde
BCP daha zor görevleri yüklenmeye hazır olmalıdır.
Bunun için muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil
kanda mevcuttur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir