GENEL BAŞKAN

Mümtaz SOYSAL

1929 yılında Zonguldak'ta doğdu. Galatasaray Lisesi'ni, ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni (1953) bitirdi.Bu okulda Anayasa Hukuku Profesörü olarak uzun yıllar ders verdi.

1961'de Kurucu meclis Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı. 1963'de SBF'de doçent, 1969'da profesör olan Soysal, 1971 yılında aynı fakültenin dekanlığına seçildi. 18 Mart 1971'de de dekanken Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'nca gözaltına alınıp tutuklandı. 1968'den beri okuttuğu Anayasa'ya Giriş ders kitabında komünizm propagandası yapmakla suçlandı, 6 yıl 8 ay ağır hapis, 2 ay 20 gün Kuşadası'nda emniyet gözetimi altında bulundurulmaya ve kamu haklarından ebediyen mahrumiyete mahkum edildi. Toplam 14. 5 ay Mamak Cezaevi'nde kaldı.

Forum, Akis, Yön, Ortam gibi dergilerde Yeni İstanbul, Cumhuriyet, Ulus, Barış, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde yazarlık yaptı. 1962 yılında arkadaşlarıyla birlikte Sosyalist Kültür Derneği'ni kurdu. 1969-71'de Akdeniz Sosyal Bilim Araştırma Konseyi Başkanlığı, Uluslarararsı Af Örgütü ikinci başkanlığı görevlerini yürüttü. 1991 seçimlerinde SHP listesinden Ankara'dan kontenjan adayı oldu ve Meclis'e girdi. TBMM'de Çekiç Güç, Olağanüstü Hal, demokratikleşme, Kıbrıs, özelleştirme gibi konularda hükümet politikalarını eleştiren Soysal, özellikle özelleştirme konusundaki yetki yasaları için Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurularla koalisyon ortağı DYP'lilerin tepkisini çekti. Bu başvuruları sırasında Anayasa Mahkemesi tarihinde ilk kez yürütmeyi durdurma kararı verdi. Anayasa Profesörü Soysal, SHP'nin hükümet ortaklığı içindeki pasif tutumuna sürekli tepki gösterdi, "vuruşarak çekilme" yaklaşımıyla Türk siyasi literatürürne geçti. Karayalçın döneminde Dışişleri Bakanlığı'na getirildi. Soysal, bakanken bile Başbakan Çiller'e karşı politik tavrını sürdürdü.Çiller ve Karayalçın'la ihtilafları derinleşince, bakanlıktan istifa etti.

Anayasa değişikliği çalışmalarında özellikle DYP'li Çoşkun Kırca'yla tartışmalarıyla yine gündemde kaldı.Seçim yasasının Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesinde baş rolü oynadı. Solun yeni kimliğini bulması için mücadele verirken CHP'ten koptu, DSP saflarına geçti. DSP’den Zonguldak milletvekili seçildi.Ecevit’lerle anlaşmazlığa düşerek DSP’den ayrıldı.Soysal, evli ve 2 çocuk babası.

GENEL BAŞKAN


HAKKI KARĞIN

10 Kasım 1959 Erzincan il, İliç İlçesi, Konukçu Köyü doğumludur.

 
1964 yılında, ekonomik sebeplerle, ailesi ile İstanbul'a yerleşti.
 
Şişli lisesinden mezun oldu.
 
Uzun yıllar gıda sektöründe ticaret ile uğraştı.

Kemalizm üzerine derin araştırmalar yaptı. Kemalizm ile ilgili yazılarını ve Türkiye'de toprak reformunun Mustafa Kemal Atatürk tarafından yapılmış olduğunu ortaya koyan düşüncelerini
www.hakkikargin.net adlı web sitesinde yayınlamaktadır.
 
 
===================== 000 =====================
 

ÖNCEKİ DÖNEM GENEL BAŞKANLARIMIZ

(Tıklayınız)
   
             
                                                    
                                                         Mühibe MÜGE (Akova) GÜLSES            Prof. Mümtaz SOYSAL 

GENEL BAŞKAN

Mühibe MÜGE (Akova) GÜLSES

7 Eylül 1951’de  Hereke / Kocaeli’nde doğdu. Baba tarafı Yugoslavya - Senitza göçmeni anneanne tarafı Bulgaristan - Varna göçmeni, dede tarafı Ankaralı’dır. Büyükbabası Kurtuluş Savaşı’na katılmış İstiklal Madalyası almış bir askerdir.

Babası ve amcası albay rütbesinden emekli olmuş kurmay askerdir. Annesi Hasan Ali Yücel'in elini öpme şansını yakalamış kız meslek okulu mezunu ev kadınıdır.

3 kardeşin en büyüğüdür. E.öğretmen bir kız kardeşi, E.subay olan bir erkek kardeşi vardır.

Beşiktaş İlkokulu’nda başlayıp Beylerbeyi, İslahiye, Malatya İlkokullarında  eğitimine devam ederek ortaöğretime, Kıbrıs – Lefkoşa İngiliz okulunda başlamıştır. İlhan binbaşının ailesinin katlini 1963 - Kanlı Noel’de yaşamış ve ailece tanıştıkları  bu kişilerin hunharca öldürülmeleri ve daha sonra TSK’nin Kıbrıs’a müdahalesi henüz 11 yaşında  vatan, özgürlük, bağımsızlık, ölüm konularında   onun yaşıtlarına göre farkındalığının daha fazla olmasına neden olmuştur.

Ankara - Mimar Kemal  Ortaokulu, Hereke Ortaokulu, Ankara Kız Lisesi, Kütahya Lisesi, Erzincan Lisesi ile ortaöğretimini tamamlamıştır. Kütahya’da 1967 de karşılaştığı M. Kemal’in komutanı Fahrettin Altay’a onun isteği ile “Atatürk Devrimi”ne sahip çıkma sözünü vermiştir.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi - Maliye/Siyaset Bilimi kürsüleri 1973 mezunudur.

Erol Manisalı, İzzettin Önder, Z. Fahri Fındıkoğlu, Şirin Tekeli, Cavit O. Tütengil, Gülten Kazgan hocaları olmuştur.

İş hayatına İş Bankası - Rıhtım/Kadıköy - İstanbul  şubesinde başlamış olup, Kambiyo tazminatı ve 2. Derece İngilizce dil tazminatını hak ederek değişik kademelerde ve Ayazpaşa, Şişli, Ankara -Yenisehir, Dışkapı, Başkent, Ulus, Çankaya şubelerinde çalışmış, 1994 yılında 2. müdür olarak emekli olmuştur. Basisen Sendikası Ankara işyeri temsilciliği yapmıştır.

 Uğur Mumcu'nun 1993’te katlinden hemen sonra Atatürkçü Düşünce Derneği’ne katılmış  sorumluluk alarak 2000 yılına kadar sırasıyla, Genel Saymanlık, Denetleme Kurulu Başkanlığı, tekrar saymanlık görevlerini yüklenmiştir. Bu arada 1994’te Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı’nın kuruluşunda kurucu üye olarak  yer almıştır.

Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfının düzenlediği makale yarışmasında Nazif Evren adına 1996’da verilen Mansiyon Ödülü’nü Mustafa Ekmekçi’nin de jüri üyeliğinde “Eğitim üzerine bir yorum” yazısı ile almıştır.

Tema Vakfı, Tüketici Hakları Derneği, İş bank. Emekliler Derneği, İktisat Fakültesi Mezunları Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Kadın Bilgi Proje Paylaşım Merkezi Derneği üyesi,

Ankara Sosyal Yardımlaşma Derneği, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı ve BCP kurucu üyesidir.

Evli olup bir oğlu vardır.

 2001 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin rotasının ancak siyasi irade ile düzeltilebileceği inancı ile  ve  İsmail Hakkı Tonguç'un ideali olan, sömürü düzenini reddeden, halkın kendi kendini yöneteceği bir siyasetin inşasına  katkı verme  hedefi bağlamında, Bağımsız Cumhuriyet Hareketi’ne katılmış ve bu hareketin çoğunluk kararı ile partileşme isteği doğrultusunda 24 Temmuz 2002’de kurulmuş olan Bağımsız Cumhuriyet Partisi’nin kurucu Genel Saymanlığı ve sırası ile Ankara İl Saymanlığı, İl Sekreterliği, İl Başkanlığı, 2009 Genel Kurulu’nda Genel Başkan Yardımcılığı ve 2012 Genel Kurulu’nda seçilmiş olduğu Genel Sekreterlik görevini de 16 Mayıs 2014’e kadar sürdürmüştür.

 

DÜŞÜNCE İLKELERİ

DÜŞÜNCEDE BİRLİK İÇİN TEMEL İLKELER

1. Günümüzde devasa bir bilimsel ve teknolojik değişim dalgası yaşanmaktadır. Tarih, bu tür değişim dönemlerini çok sık sunmaz. Sanayi devrimine denk bir öz taşıyan bu bilişim - iletişim dönemi, azgelişmişliği kırmak için sahip olduğumuz büyük bir tarihsel fırsattır. Tarihin bu özel anlarını kaçırmayışın yolu, bağımsız ve güçlü bir ulusal irade ile atağa kalkmak ve bu atağı engelleyen her türlü bağı kırıp atma cesaretini göstermektir.

2. Bağımsızlık temel ilkedir. Tüm politikalar, küreselleşmenin sömürgeleştirici bağlarını kırmayı ve Türkiye'yi çağın dünya sistemi içinde layık olduğu konuma yükseltmeyi amaçlayacaktır.

3. Avrupa Birliği ve ABD ile ilişkilerde, ulusal çıkarları gözeten ve eşitler arası hakça ilişkiler üzerinde yükselen yeni bir dış politika anlayışı benimsenecektir. Çok taraflı ve ikili anlaşmaların, hem ekonomik hem siyasal bağımsızlık ilkesine uygunluğu sağlanacaktır.

4. Cumhuriyet laik, özgürlükçü ve demokratik yaşamın temel zeminidir. Devlet işleri ve kamusal politikalar dinsel inançlardan ayrı tutulacak; bireysel din ve inanç özgürlüğü tam güvence altına alınacaktır.

5. Özgür ve eşitlikçi bir toplumsal yaşam sağlamak üzere sınıfsal ve bölgesel uçurumlara, cinsiyet ayrımcılığına, etnik - kültürel ayrılık ve ayrıcalıklara yer vermeksizin, yurttaşların kendilerini hem ekonomik hem toplumsal alanda özgürce ifade etmeleri ve geliştirmeleri güvence altına alınacaktır.

6. Bağımsızlık, ulusal birlik ve laiklik ilkelerini gerçekleştirmenin yolu, ekonomik ve sosyal alanda hızla uygulanacak eşitlikçi politikalarla kalkınmaktır. Bunun için başlıca zenginliğimiz insan gücümüzdür. Halkın yaratıcı gücünü harekete geçirmek üzere, eğitim ve sağlık başta olmak üzere, kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesine son verilecektir. Kamu hizmetleri, tüm yurttaşlara eşit, nitelikli ve erişilebilir biçimde sunulacaktır.

7. Halk iradesinden uzaklaştırılan, ulusal ve sosyal özellikleri giderek eritilen devletin merkezi kuruluşu ulusal, demokratik, laik bir yapıya kavuşturulacaktır.

8. Ekonomik sistem, ulusal planlamaya dayalı olacaktır. Ulusal planın gerekleri, asıl olarak kamu ekonomisi eliyle güvence altına alınacaktır. Bu çerçevede her sektör için bilim ve teknolojinin ileri tekniklerine dayanan üretken, rekabetçi ve örnek bir KİT sistemi oluşturulacaktır.

9. Kamu kesiminin öncülüğü; bağımsız, hızlı ve eşitlikçi kalkınma hedeflerine yönelmiş sendikalar, odalar, kooperatifler gibi kitle örgütlerinin doğrudan yada dolaylı katılımlarıyla gerçekleştirilecektir.

10. Genç nüfusumuzun ve tüm halkımızın üretken gücünü ve umutlarını örseleyen işsizlik, kamunun ve özel sektörün yatırımcı güçleri ulusal kalkınma için seferber edilerek yaratılan istihdam olanaklarıyla giderilecektir.

11. Bir yandan rant ekonomisi bir yandan da yabancılaşma ile yıkımın eşiğine gelen özel sektör, yatırımcılığı ve verimliliği teşvik eden politikalarla hızlı ve çağdaş bir yenilenme sürecine sokulacaktır.

12. Kamu tarafından yaratılacak büyük ölçekli ve ileri teknolojili örgütlenmelerin öncülüğünde, çiftçiler gerekli kredi, girdi, pazarlama, örgütlenme olanaklarına kavuşturularak üretimde verimlilik artırılacak ve başta pancar, tütün, fındık olmak üzere tarımdaki çöküş sona erdirilecektir.

13. Madenler halkındır; madenlerimiz ulusal varlığımız olarak işletilip değerlendirilecektir.

14. Bankalar ve öbür mali kurumlar, mali piyasalara göre değil üretken sektörlere göre çalışacak biçimde yeniden yapılanacaktır.

15. Yabancı sermaye, ulusal kalkınma hedeflerimize katkısı ölçüsünde kabul edilebilir bir kaynaktır.

16. İç ve dış borç yükü, yeni vadelendirmeler ile hafifletilecek; borçlanmanın başlıca finansman yöntemi olmasına son verilecektir.

17. Kalkınma için gerekli kaynak, adil vergilendirme sistemiyle ve her alanda verimliliğin sağlanmasıyla artırılacaktır.

18. Demokratik bir devlet mekanizmasının kurulması, küresel sermaye için değil yurttaşları için çalışan, kamu hizmeti ilkelerine göre işleyen, işleyişine yurttaşların özgürce katılabildiği, açık, saydam, verimli, adaletli, bir yönetim sistemi yaratmakla olur. Saydamlık ve hesap verilebilirlik adına, devlet ve kurumları üzerinde yerli yada yabancı özel sektör kuruluşlarının denetim mekanizmaları oluşturması ve etkin kamu hizmeti adına devletin piyasa ilkelerine göre çalıştırılması kabul edilemez.

19. Yargıda hızlılık ve adalet, yabancı çevrelerin iddia ettikleri gibi uluslararası tahkim türünden mekanizmalarla değil, iyi ve hakça işleyen bir ulusal yargı sistemi yaratmakla sağlanır.

20. Dış politikada, ulusal çıkarlarımızı koruyacak her türlü güvence sağlanarak, tüm ülkelerle barış içinde yaşama ilkesi esas alınarak, uluslararası ilişkilerin sunduğu dengelerden esnek bir biçimde yararlanılacaktır.


 

 

 

D U Y U R U L A R

BASIN AÇIKLAMALARI

 

E T K İ N L İ K L E R

B A S I N D A   B C P

 
Copyright © 2012 Bağımsız Cumhuriyet Partisi ---- Mümtaz SOYSAL - Yazıları. Site Tasarımı : Bilgivesevgi Web Tasarım Hizmetleri
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free