Birleşme – Bütünleşme

SÖYLEMLERDE olduğu gibi sütunlarımızda veya köşelerimizde de bezdirircesine sık söz edilen farklı iki kavramın adıdır bu sözcükler. Çoğu zaman,kavramların anlamları üzerinde yeterince düşünülmediği için politikalar da birbirine karıştırılır.
 
Politika, iktidar yarışı ya da savaşıdır. Laf olsun diye değil, iktidara gelip bir ülkeyi belirli amaçlara uygun biçimde doğru yönetebilmek amacıyla yapılmalıdır..
 
Politikanın özü halktan destek alıp iktidara gelebilmek olduğuna göre, eldeki siyasal gücü artırmak ya da yepyeni güç toplamak amacıyla akla gelen çarelerden biri partiler veya genel anlamda partili partisiz başka siyasal güçleri birleştirmektir.
 
Yalnız, birleşmenin taraflardan birini, hatta iki tarafı birden zayıflatıcı olmaması beklenir.
 
Birleşme, yan yana gelen tarafların aynı cephe içinde kendi kişiliğiyle yer almaları biçimindeyse gerekli eşgüdüm mekanizması kurulmuş mudur? Yoksa, zayıf bir zamkla birbirine yapıştırılmak mı tercih edilmiştir?
 
Elbette en sağlıklı olanı, birleşmenin bütünleşmeye dönüşüp daha yeni, daha güçlü bir siyasal ağırlık yaratmak biçiminde olanıdır.
 
İç siyaset alanında olanlarla devletler arası alanda yaşananlar arasındaki benzerlikler saymakla bitmez. Özellikle on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllar boyunca savaşlar, arazi değişiklikleri, kopuşlar, dağılışlar ve benzeri olaylar dolayısıyla batan, parçalanan, bölünen, birbirine yapışan veya yapıştırılan devletler tarihinde yaşananlardan çıkarılabilecek sonuçlar, partiler alanında da çok yararlı olabilir:
 
Avusturya-Macaristan, Eflak-Boğdan veya Çekoslovakya biçiminde birbiriyle yan yana getirilmiş değişik nitelikli etnik ya da ulusal unsurlarla oluşturulan ortaklıklardan hangilerinin kalıcı olduğu veya tarih sayfalarında kaybolduğunu incelemek son derece öğretici olacaktır. Fakat, bu çeşit örneklerin ya da derslerin yararlılık derecesi, ulusallıkla ulusalcılık arasındaki fark, benzer türden kavram farkları dolayısıyla gösterilecek olağanüstü titizliğin derecesine göre ister istemez değişik olacaktır...
 
Mümtaz SOYSAL
 
28 Ekim 2013 - Cumhuriyet

 

D U Y U R U L A R

BASIN AÇIKLAMALARI

 

E T K İ N L İ K L E R

B A S I N D A   B C P

 
Copyright © 2012 Bağımsız Cumhuriyet Partisi ---- Birleşme – Bütünleşme. Site Tasarımı : Bilgivesevgi Web Tasarım Hizmetleri
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free