KİTLE PARTİSİ OLABİLMENİN BAŞLICA KOŞULLARI

Yazdır

Kâmuran KÜLÜNKOĞLU - 

YAPISAL YETERLİLİK
 
Öncelikle siyasal bir hedefe gitmenin olmazsa olmaz ön koşulu, sizi oraya götürecek bir araca sahip olmanızdır. Eğer bu koşul yerine getirilmemişse söylenenlerin hiçbir değeri ve önemi yoktur.

Bu araçta, bildiğiniz gibi “PARTİ” dir.

Yukarıda belirtilen yapısal yetersizliği ivedi olarak çözmeliyiz.

 
İLETİŞİM:

Söylemekle yapmak arasındaki iki ayaktan biri de iletişimdir.

Söz konusu bu öğenin, gerek parti içinde gerekse partinin dış ilişkilerini oluşturmak ve güçlendirmek yönünde çok ama çok büyük etkisi vardır.

İletişimin yokluğu, partiyi yalnızlığa ve giderek yok oluşa sürükler.

İletişim araçlarını kullanmak, tamamlayıcı bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Ve önemi de buradan gelmektedir.

Yeterli teknik elemanlardan oluşacak kadro inanıyorum ki bu konuda en fazla yararı sağlayacaktır.

 
UYGULANABİLİR DÜŞÜNCE :

Son derece gelişmiş bir düşünce yapısına sahip olmak, söz konusu düşünceleri uygulanabilir duruma getiremedikten sonra pek fazla bir anlam taşımamaktadır.

Söylemekle yapmak arasındaki en önemli köprü ayaklarından olan bu öğenin üzerinde fazlaca durmamız gerektiğine inanıyorum.

Savunduğumuz ve düşünce bazında ifade ettiğimiz bir ilkeyi Niçin? ve Nasıl?  sorularına yanıt arayarak ve bularak uygulanabilir duruma getirebiliriz.

Örnek vermek gerekirse;  Eğitimin parasız olmasını savunuyorsak eğer; onun nedenlerini,  nasıl  ve kimlerle ve kimler için  yapılacağını da açık ve basit olarak anlatmamız gerekmektedir. Dahası,yapılacakların hep birlikte yapılacağının vurgulanması gerekmektedir.Geçmişte siyasal parti yöneticilerinin meydanlarda kullandıkları,”yapacağız,edeceğiz  ….vb. söylemlerin yerini, ”gelin,birlikte yapalım” şeklinde değiştirmemiz gerekmektedir. Onlara, işin sahibinin hepimizin  olduğu, yoğun ve kararlı bir şekilde anlatılmalıdır.

Ancak bu şekilde düşüncelerimizi topluma inandırabilir ve desteklerini alabiliriz.
 

EKONOMİ :

Partinin en büyük özelliği hiçbir yere bağımlı olmadan, kendi yağı ile kavrulma düsturunu benimsemiş olmasıdır. İşte bu nokta da karşımıza acil çözmemiz gereken ekonomik yetersizlik sorunu çıkmaktadır.

Partinin, gelirlerini, üyelerin aidatları, bağışları ve çeşitli yayınlardan, sergi vb. kaynaklardan elde etmeye çalışmaktadır.

Burada en başka gelen sorumluluk üyelere aittir. Partiyi yaşatacak olan üyelerdir. Öncelikle, üyelerin, bu sorumluluklarını yerine getirmeleri için gerekli güdülemenin yapılması gerekmektedir.

Üyelere aidiyet duygusu güçlü olarak hissettirilmeli ve partilerine sahip çıkmaları ve onu maddi, manevi desteklemeleri yönünde yüreklendirilmeleri sağlanmalıdır.

Ekonomik olarak kendi kendine yeterli düzeye gelmeyen hiçbir oluşum yaşamını sürdüremez.

Ekonomik güç, A’dan Z’ye yaşamın her aşamasında olduğu gibi, parti yaşamında da olmazsa olmaz önkoşuldur.
 

ENERJİ (GENÇLİK):

Enerji yokluğunun başlıca nedeni, üye yapılanmasında gençlerin fazlaca yer almamalarından kaynaklanmaktadır.

Bu durum, partiye her aşama da ayak bağı olmaktadır. Gençler, bir partinin en başta eli ve ayağı gibidirler. Daha da önemlisi partinin yakıtıdırlar. Onlardan elde edilen enerji ve güçle tüm eylemler yapılır.

Bilindiği gibi, particilik, çok stresli bir uğraştır. Ve belli yaşın üzerindekilerin bu strese dayanması hem fiziksel ve hem de zihinsel olarak zordur.
Yapılacak olan tek iş gençlere önem vermek, onları partiye kazandırmak ve partinin yapacağı tüm etkinliklerde onların hem zihinsel, hem de fiziksel yönde katılımlarını sağlamaktır. 
 

 EYLEMLİLİK:

Eylem yapmayan bir partinin yaşaması kadar anlamsız bir durum söz konusu olamaz.

Partiler, soyut konuların tartışıldığı ve teorik düzeyde çözümlendiği birer enstitü değildir. Siyasi partilerin varlık sebebi, yalnızca teori geliştirmek değil,

 
EYLEMDİR. HEM DE MEVCUT KOŞULLARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN EYLEMDİR.

Eylem,  güçlülük göstergesidir. Var oluşun en açık belirtisidir. Aksi halde, bir dernek vb. olmaktan öteye geçemezsiniz.

Ünlü bir düşünürün dediği gibi ”ÖNCE EYLEM VARDI
 

KİTLELERE ULAŞABİLME:

Kitlelere ulaşabilmek, yukarıda sözünü ettiğim, ekonomik yeterliliğe, enerjik bir yapıya, sağlam bir iletişim ağına, güvenilir ve nitelikli kadrolara sahip olmakla olasıdır.

İlişkilerin nitelikli olması, kaliteli iletişimden geçer.

Kendinizi ne kadar iyi ifade ederseniz o denli iyi tepki, daha doğrusu yanıt alırsınız. Kısaca ANLAŞILIR olursunuz.

Kitlelere ulaşmak, asıl hedeftir. Hedefe ulaşmak yetmez, yeterli, anlaşılır ve gereksinmelere, beklentilere yanıt verecek şekilde olmalıdır.

 
KADIN ÜYELERİN ÖNEMİ:

Bir toplumun yaklaşık yarısını oluşturan kesim olan kadınlardan güç almayan hiçbir oluşum başarılı olamaz.

Yapılması gereken, toplumun-başta aile olmak üzere her kesiminde yapıcı ve üretken bir rol üstlenen kadınların, siyasette de ayni şekilde yapıcı ve üretken rol alacağı fırsat ve olanaklar yaratılmalı, onların siyasete ısınmaları sağlanarak, tıpkı bir aile ortamı oluşturularak görev yapmalarının sağlanması, hem partimiz, hem de ülkemiz açısından son derece yararlı olacaktır inancındayım.

Bir toplumun en temel öğelerinden olan kadınların da bu siyasal eylemlere katılmaları yaşamsal bir gerekliliktir.
 

SONUÇ:

Bizler, inanıyorum ki tüm bu yapılması gerekenleri yapacak yeteneğe ve inanca sahibiz. Ve yapmamamız için de hiçbir sebep yok. Yeter ki, sahip olduğumuz bilgi ve deneyimlerimizden oluşan birikimlerimizi en üst düzeyde kullanalım.

Bunun için de ihtiyacımız olan; KARARLI, İNANÇLI ve ADANMIŞ olmaktır.

Kısaca:”DOĞRU İŞİ DOĞRU YAPMAK” BAŞLICA AMACIMIZ OLMALIDIR..
                                                                                   
Saygılarımla.
 
Kamuran Külünkoğlu

 

D U Y U R U L A R

BASIN AÇIKLAMALARI

 

E T K İ N L İ K L E R

B A S I N D A   B C P

 
Copyright © 2012 Bağımsız Cumhuriyet Partisi ---- KİTLE PARTİSİ OLABİLMENİN BAŞLICA KOŞULLARI. Site Tasarımı : Bilgivesevgi Web Tasarım Hizmetleri
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free