Laik Zafer

ANKARA’da görevli İngiliz diplomatların merkeze yolladıkları 1924 yılına ilişkin raporda Mustafa Kemal’in kazandığı savaşa bu ad veriliyor.
 
Çünkü, bir yıl önce şehitlerin kanlarıyla kurulan Cumhuriyet, saltanat kalıntılarının kaçışından sonra halifeliği lağvetmiş, İngiliz’in “bir zamanlar camilere bağlı faaliyet gösteren dini okullar” dediği “medreseleri” feshetmiştir.
 
Rapor, çok dikkatle yazılmış bir üslupla, aslında bu tarz davranışların halkça ve hatta bazı seçilmiş siyasilerce pek sıcak karşılanmadığını ima etmekte: “Ankara’da TBMM’de halifeliğin kaldırılmasına ve Osmanlı hanedanının tezahürat ve alkışlarla sürgüne gönderilmesine evet diyen birkaç milletvekilinin vicdanlarında bu uygulamayı gerçekten onaylayıp onaylamadıklarının hiçbir zaman bilinemeyeceğini” yazıyor rapor.
 
Tipik sömürgeci yaklaşımı, değil mi?
 
Devrimci ve radikal başkaldırışları tam karşıya almadan ve hatta onlarla iyi ilişkiler kurma kapısını da açık bırakarak onların o koşullarda bile olabildiğince tutucu kalmalarını sağlamak ve bu sinsi ikiyüzlülüğü ara sıra insancıl sözler ve tavırlarla süslemek.
 
Zaten, “Laik düşüncedekilerin Türkiye için hiçbir hayrı olduğuna inanmıyoruz” rezervi, neredeyse tam da bu sözcüklerle diplomat raporunun bir yerine pervasızca konmuş da.
 
O zaman şu düşünce bizi anlar gibi davranan ve bize yakın görünen sinsi sömürgecilerin laikliğe tutunmamızı hayırlı bulmayışları bizim de, tam tersine, laikliğe tam ve kuşkusuz inançla sarılmamızı gerektirmez mi?
 
Elbet, olur olmaz güvensizlik ve sürekli kuşkuculuk pek imrenilecek ve benimsenecek nitelikler olmadıkları için, sonuçta insanı huzursuz edecekleri için öyle hastalıklı tutumlardan uzak durulmalıdır, ama ulusal çıkarların çatışma alanı olan dış ilişkilerde söylenenleri hep kendi ulusal çıkarlarımızın süzgecinden geçirmekte yarar vardır.
 
Mümtaz SOYSAL
 
21 Eylül 2013 - Cumhuriyet

 

D U Y U R U L A R

BASIN AÇIKLAMALARI

 

E T K İ N L İ K L E R

B A S I N D A   B C P

 
Copyright © 2012 Bağımsız Cumhuriyet Partisi ---- Laik Zafer. Site Tasarımı : Bilgivesevgi Web Tasarım Hizmetleri
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free