GENEL MERKEZ'DEN

Yazdır
Değerli Üyeler,
 
Kurumsal olarak kendimize düşeni yapmak adına 1. Olağanüstü kongremizi bazı tüzük değişikliklerini de yaparak  gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Tüzükte (görev almayı kabul eden  22 kişi olduğundan) Parti meclisini 22 kişi olarak değiştirdik.
 
BCP nin kuruluş öncesinden beri süreçte yer alanların ve daha sonra katılanların,  "dava birlikteliği" hala devam edenler olarak  sorgulamamızı derinleştirmemiz  gerekiyor.
 
BCP ,bağımsız aklını kullanabilen üyeleriyle , sorunlarımıza ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çözüm bulma yönünde bilimi esas alan ortak aklı yaratabilme adına kurulmuştu.
 
Geçen süreçte kurulma aşamasındaki heyecanın  sürdürülemediği ve her bir bireyin   kendi düşünce şablonlarını aşarak   hedefe kitlenmeyi başaramadığı ortadadır.
 
Bunun nedenlerini birçok başlık altında incelemek mümkün.
 
Kurumsal sorunların temelinde yatan  o kurumu temsil eden her bireyin olgulara yaklaşımı,inancı,bireysel hedefinin kurumsal hedefle örtüşme oranı v.b sayılabilir.
 
Ülkemizin esas sorununun "Cumhuriyet Devrimi" nin tamamlanamaması olduğunu hepimiz biliyoruz.
 
Bu sorunun temel ayağı da "eğitimsizlik yelpazesinin"  genişliğidir.
 
BCP nin üyelerinin  ülke ortalaması üstünde olan bir eğitim  birikimi vardır.
 
Buna rağmen "aklı işletme "göstergesi olan "sorgulama" nın yeteri kadar yapılmadığı  ya da değişik nedenlerle yapılamadığı gerçeğini de kabul etmeliyiz.
 
"Bir siyasi partinin hedefinin iktidar olup ülkeyi yönetmesi esastır",noktasından bakıldığında BCP nin iktidar olma şansı  üyelerince görülmediğinden ilk heyecan  silinip gitmiştir.
 
Siyaset çok katmanlı  bir uğraştır, üstüne Türkiye' nin jeopolitik  konumu ve dünya emperyal hedeflerinin  bu bölgede yoğunlaşmasını da koyduğumuzda sorunlar yumağının neresinden başlayacağımızı şaşırmakta haklı olabiliriz.
 
 Bizler "Cumhuriyet Devrimi"ni tamamlamamıza yardımcı olacak unsurları  sorgulayarak farkındalığımızı artırmak  ve  devrimci tutumu kendimizde inşa ederek ülkemizi  bağımsızlık ve toplumsal eşitlik zemininde yeniden yapılandıracak kadroları yetiştirmek,oluşturmak zorundayız.
 
"KENDİMİZDEN BAŞKA KURTARICI YOK",  "İLKELER ÖNEMLİDİR, UYGULAMA DÜZELTİLİR"  MÜMTAZ SOYSAL
 
Genel Başkanımızın bu sözlerini herbirimiz kendi yaşamımızda nasıl  uygulamamız gerktiğine ancak kendimiz  özgür irademizle karar verebiliriz.
 
Sınırlarımızı,imkanlarımızı, inancımızı,hedefimizi,yapmak istediklerimizi ancak  ve önce  kendimiz biliriz.
 
Bu "bilme" nin saf, yalın kararlılığı, kendi kendimizin samimiyeti ile ilgilidir.
 
Ülkemizde yaşanan"akıl tutulması"nın aşılması, kendini  "vatansever" tanımlayanların bu "samimiyet" duygusunu sorgulamasına bağlıdır diye düşünüyorum. 
 
Bu başlangıç cümlelerinden sonra;  biz neden BCP de olmaya devam ediyoruz.? Devam ediyorsak  planlamamız ne olmalı, uygulanabilir plan içinde almayı istediğimiz görev nedir bu konuda ne düşünüyoruz? Sorularının cevaplarını paylaşmanızı diliyorum.
 
"Cumhuriyet, irfanı hür nesiller ister" derken ,M.Kemal  bilgi ve zekanın deneyimlenmesi ile ulaşılan fikir olgunluğuna sahip bireylere ihtiyacı işaret ediyordu.
 
Tüm mesleklerde  bu irfan elde edilebiliyorken siyasette devlet adamı  eksikliğinin nedeninin bu irfan eksikliği olduğunu söylemek  çok mu yanlış olur?
 
Siyasette bu irfanı kazanmak için gayret edilmesi gerekmiyor mu?
 
Ülkemiz ve milletimiz için doğruların inşasından  ziyade Milletvekili olma  hedefinin daha önemli görülme algısının bugün yaşadığımız olumsuzluklarda etkisinin olmadığını söyleyebilirmiyiz?
 
Bu sorulara vereceğimiz samimi cevaplar BCP üyelerinin  siyasi irade oluşturarak  siyasi örgütlülüğün devamının önemli olduğunu ortaya koyabilecektir.
 
Saygılarımı sunarım.
 
Müge GÜLSES
Genel Sekreter
 
 
 
 

TBB Başkanı'na kutlama ziyareti

Yazdır


BCP Genel Başkanı Sayın Mümtaz SOYSAL, 24 Haziran 2013 tarihinde Göreve yeni seçilen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Metin FEYZİOĞLU'na kutlama ziyaretinde bulunmuştur.

YARGITAY'DA ŞOK İSTİFA!

Yazdır

Yargıtay’da şok istifa: Bu oyunun parçası olmayacağım!

Yargıtay üyesi tetkik hakimi zehir zemberek sözlerle istifa etti.
 
Muhalifler zindanda çürütülüyor.24.01.2013Yargıtay Tetkik Hâkimi ve Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Üyesi Celal Çelik, HSYK’nın yapısının değiştirilmesinin ardından Yargıtay’daki blok oy uygulamalarına, koltuk ve yaranma hesaplarının varlığını öne sürerek, “Midemin kaldıramayacağı kadar sorunlarla karşı karşıya kaldığımızı düşünüyorum. Türk yargısı çok derin sıkıntılar yaşıyor. Bana göre Türk yargısı bitmiş bile diyebiliriz” dedi.
 
İstifasını bugün Yargıtay Başkanlığı’na sunduğunu belirten Çelik, Yargıtay Üyelerinin ve Daire Başkanlarının hak etmedikleri şekilde görev yerlerinden alınarak, farklı dairelerde görevlendirildiklerini belirtti. İstifasını basın toplantısıyla açıklayan Çelik, yaşanan bu durumun bir süre sonra kendilerine de yansıyacağının altını çizerek, istifa kararını almak durumunda kaldığını kaydetti. DEVAMI...

Devamını oku: YARGITAY'DA ŞOK İSTİFA!

.

Yazdır

                                              


29.10.2012


BİLDİRİ
 
BAĞIMSIZ CUMHURİYET PARTİSİ  UYARIYOR:

CUMHURİYETE SALDIRI SON AŞAMASINDADIR!
 
29 Ekim 2012 günü 89. yılını tamamlayacak olan  Türkiye Cumhuriyeti, yüzüncü yılını kutlamasına çok az zaman kala  büyük tehlikelerin tehdidi altındadır. 

Oysa bu cumhuriyet, bir Dünya Savaşı yenilgisinden sonra Türk halkının  özverisiyle tüm yoklukları yenerek kurulmuş ve ülkeye bağımsızlık, egemenlik, uluslaşma, eşitlik, özgürlük ortamı getirerek çağının uygarlıklarını aşan bir gelecek umudu sunan bir devrimin ürünüdür. Kısa sürede hukuk, eğitim, ekonomi ve sağlık alanlarında başka ulusları imrendiren atılımlar başarılmış, kendi kendine yeterli, kimseye el açmayan, borçsuz,  başı dik bir ulus yaratılmış, komşularla ve bütün ülkelerle barış içinde yaşamayı amaçlayan bir dış politika sayesinde herkese güven veren  ve her tarafta saygı gören bir Türkiye yaratılmıştı.

Ne var ki, Kurtuluş Savaşıyla Batı emperyalizminin sömürüsünden çıkan ülke, daha sonra bugüne kadar süren  işbirlikçi, taklitçi, tutucu, karşı-devrimci sosyal ve ekonomik politikalarla yeniden sömürü tuzağına düşmüş, küreselleşmenin serbest piyasacılığına kapılma ve  başkalarının çıkarlarına yarayan darbelere boyun eğme yüzünden  başlangıçtaki cumhuriyetçi yörüngesinden büyük ölçüde saptırılmıştır.

                   x  x  x

Şimdi, devletin bütünlüğü, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, üniversite özerkliği zedelenen ve demokrasinin temel olanaklarından yoksun bırakılan bir Türkiye var. Yurt bütünlüğü ile ulus birliği de açık tehlike altındadır. Emperyalizmin yerelleştirme, bölgesel özerklik, federalizm gibi etnik, dinsel, mezhepsel ufalama senaryoları ülkemizde de sahneye konmaya başlanmıştır. Kamu Yönetimi Reformu, Kamu İhale Yasası,, Bölge Kalkınma Ajansları Yasaları ile başlatılan süreç, “Yeni Anayasa”, Büyükşehir Belediyeleri Yasası benzeri girişimlerle son aşamasına getirilmiş, sözde reform iddiası taşıyan “dört artı dört” formülüyle, yalnız okul çağındaki gençlik değil, bütün aileler tedirgin edilmiştir. 

                  x  x  x

Bu sürecin tamamlanışına göz yumulursa,  artık “Türkiye Cumhuriyeti”nden söz edilemeyecek, başkanlık sistemi görüntüsü gerisinde işbirlikçi, dinci bir diktatörlük dönemi yaşanacaktır. Olanlara seyirci kalmak, çağımızın insanlık ve yurttaşlık nitelikleriyle bağdaşmaz. İnsanlarımıza yurttaşlık bilincini kazandıran Cumhuriyeti “kimsesiz”  bırakmak bize yakışmaz. Cumhuriyet düşmanlığının doruk noktasını oluşturan ve “laiklik karşıtlığının odağı” olduğu Anayasa Mahkemesi kararıyla belgelenen AKP iktidarının bu pervasız gidişi çok geç kalınmadan durdurulmalı, dış politikada “yurtta sulh, cihanda sulh”  ilkesine ters düşen ve hiç gereği yokken savaş tehlikesi taşıyan tutumlar bırakılmalıdır.

Bunlar başarılabilir. Yeter ki, Cumhuriyetin kurucusu sayılan parti ile sendikalar, meslek örgütleri, bağımsızlıkçı, cumhuriyetçi, devrimci örgütlü güçleri ortak bir siyasal mücadele cephesinde birleşebilsinler.

Bağımsız Cumhuriyet Partisi böyle bir sürece bütün olanaklarıyla katkı vermeye hazırdır.
 
Merkez Yönetim  Kurulu

 

 

D U Y U R U L A R

BASIN AÇIKLAMALARI

 

E T K İ N L İ K L E R

B A S I N D A   B C P

 
Copyright © 2012 Bağımsız Cumhuriyet Partisi ---- Haberler. Site Tasarımı : Bilgivesevgi Web Tasarım Hizmetleri
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free