Değerli BCP üyeleri

Yazdır
22.12.2013 te yaptığımız 2. olağanüstü kurultay sonucu seçilenler 5.01.2014 te yapılan PM de  genel sekreter, genel sayman ve MYK üyelerini seçmişlerdir.
 
1946   dan bu yana süregelen siyaset parametrelerini değiştirmek,hem  çıkarcılıktan  bağımsız, hem de ideolojik saplantılardan bağımsız, Türkiye'den yönetilen bir Türkiye    tasarımlamak üzere 2002 den beri çaba harcayan BCP, tam da bugün toplumun talep ettiği değerlerin korunması ve Tam Bağımsız Türkiye hedeflerine  sahip olmakla,   farkında olunmasa da  aslında toplumun istediği partidir.
 
Bizler öncelikle bunun farkında olmalı ve  her durumda her türlü sömürüye ancak dayanışma ile karşı durabileceğimizi bilerek  ilkelerimiz olan bağımsız -özgür düşünce, bilim ve ortak aklı savunmalıyız.
 
PM de yapılan konuşmalar, 2014   yılının BCP’nin yılı olmasına gayret etmemiz gerektiği yönündedir. 
 
Şimdiye kadar emek ve finans zorluğu içinde bugünlere geldik. Bizi ayakta tutan, "Cumhuriyet felsefesinin  inanç ve düşünce bütünlüğü"ne olan sahip çıkışımızın doğruluğu ve haklılığı idi.Bu haklılık her geçen gün  daha fazla toplum kesimlerince idrak edilmektedir.
 
Genel olarak  partilerde mevcut ideolojik sorgulanamazlık bir büyük birlikteliği engellemektedir.

Bağımsız Cumhuriyet Partisinin elindeki  anahtar "özgür ve bağımsız düşünce alışkanlığına sahip olabilme " bütün kapıları açabilecek anahtardır.
 
Diğer insanlara bu  alışkanlığı fark ettirebilmenin    yolu önce bizim  bu alışkanlığı edinmiş olmamız ve örnek davranış ve tutumlar sergilememizdir.
 
Var olagelen siyaset parametresi insanlara balık hediye etmektir. Karşılığında ise oy devşirmek, elde edilen erki birey ve gurupların  lehine kullanmak alışkanlığıdır. BCP’ nin ise çağcıl siyaset parametresi, balık tutmayı öğreterek halkın kendi egemenliğini inşasının zeminini yaratmaktır. Bu da her koşul ve durumda sorgulamanın içselleştirilmesi tutumunun topluma kazandırılmasıdır. Aklını kullanabilen bireylerin  varlığı  aydınlık bir ülke olabilmenin teminatıdır. Hak ve sorumluluklarının farkında olan toplumlar hem örgütlenme hem de haklarını elde etme yönünde gereğini yapabilen toplumlardır.Sorgulamaya kapalı kalıplar toplumların gelişmesinin önündeki en büyük engellerdir.
 
Güvenilir olmak için tutarlı ve adil olmamız gerekir. Tutarlı olmak için kullandığımız kavram ve tanımların içerikleri konusunda hemfikir olabilme çabası içinde olmalıyız, yorulmak bilmeden ve  dayanışarak hedeflerimizin önündeki engelleri sorgulamalı ve  onları aşmak için  ortak yaratıcı aklımızı geliştirmeliyiz.
 
Her birimiz yüce Türk Milletinin ferdi olarak  önce doğru, ahlak sahibi ,dayanışma içinde bencil değil, sencil tutumda yani toplumun, hem tutum hem düşünce açısından vicdanını temsil edebilen bireyleri olabilmeliyiz. M.Kemal 1922 Afyon karargahında Büyük Taarruzdan önce askerlere "Milletin gücü vicdani imanıdır. Ordusunu da  hükümetini de var eder." diyerek seslenmiştir.
 
"Aydınlanma, aklı cesaretle kullanmadır. “ E.Kant 1705
 
"Cumhuriyet, fikri, irfan, vicdanı hür nesiller ister" Türkiye'nin büyük antiemperyal cephesi ancak özgür ve bağımsız düşünce şemsiyesi altında gerçekleşebilir. Bağımsız bir ülkeyi tasarımlayacak zihinlerin öncelikle kendileri bağımsız ve özgür düşünebilme alışkanlığına sahip olabilmelidir.
 
Einstein "sorunları yaratırken sahip olduğumuz bilgi ve algı düzeyi ile o sorunları çözemeyiz" der. Sorunlarımızı çözebilmek için bilgi ve algı düzlemimizi yükseltmeliyiz.

Bu da zaten aydınlanma yoludur.
 
Yerel Seçimlerde,  aydınlık, namuslu, düzgün adayların toplumu temsil etmesine  gayret etmeli bu yolda ortak aklı inşada üzerimize düşeni yapmalıyız.
 
Türklük bilinç ve şuurunun yerle bir edilme aşamalarından geçerken  yaşananlara üzülmek yerine siyasi örgütlülük içinde yer alarak sorumluluk duyan vatandaşlar olmanın gereğini yapmalıyız.
 
Kaderimizi tayin hakkına sahibiz, neden bu hakkı kullanmak için gereğini yapmadığımızı  veya yapamadığımızı samimi olarak zihnimizde ve yüreğimizde sorgulamalıyız.
 
2014 yılının, yaşananlardan  gereken dersleri çıkarmış olarak, Türkiye Cumhuriyetinin tüm  özellikleri ile yeniden inşasında  yer aldığımız esenlik dolu  bir yıl olmasını diler, saygılar sunarım.
 
Müge GÜLSES
Genel Sekreter

 

BCP'den

Yazdır
31 Ekim 2013 - TBMM eli ile Türk Devriminin sonu ilan edilmiştir.
 
 Devrimci laikliğin değerini anlayamayıp ,türbanın özgürlüğün simgesi olduğuna kanan hemcinslerimi kınıyorum.İlk defa danışıklı  başkaldırı ile türbanlı  olarak meclise  girme gafleti  büyük bir ihanettir.
 
Bütün bu tuzaklar yıllar boyu gerçek sorgulamanın içselleştirilememesinden kaynaklanmış ve  gelinen noktada sapla saman  karıştırılarak sömürünün özgürlük diye yutturulduğu noktaya varılmıştır.
 
M.Kemal' in  "Kadın,bizatihi bir değerdir" özsavını yalancı çıkarırcasına kendi değerini   ve hedefini anlayamamış o kadınlara yazıklar olsun.
 
İslamcılık, uluslararası emperyalizmin  aracıdır.
 
Kürsüden Türk Milletinin temsicisi olarak yemin eden  o vekiller  kendilerini var eden T.C' ne karşı suç işlemişlerdir.
 
Laik olmayan toplumlar ayrışmaya çanak tutar,önce giyim kuşamla başlar sonra  kanlı kör döğüşe gider.
 
Dinciliğin sonu yoktur. O başını örtenler  daha çok dincilik isteyenlerin elinde oyuncak olmaya hazır olmalıdır.Beyinlerinin  nasıl çalıştığını gözlemlemeli,sorgulamalı,neyi neden yaptıklarının hesabını vicdanlarına vermelidirler. 
 
Türk Devriminin takipçisi olarak , bu gidişe boyun eğmeyecek, aydınlığın karanlığa yenilmesine izin vermeyeceğiz.
 
Müge Gülses
BCP Genel Sekreteri

 
 

BCP GENEL SEKRETERLİĞİNDEN;

Yazdır
5 ocak 2014 tarihinde yapılan PM toplantısında Müge Gülses Genel Sekreter, Ümit Okbay (Mali müşavir) Genel Sayman, ve MYK üyeliklerine;
 
Tamer Abuşoğlu
Jale Acarı
Selma Aksoy
Serap Altuntaş
İ.Yüksel Ara
Zerçin Başkoçak
Dr.Attila Erden
Prof.Dr.Cevat Geray
Leman Gül
Nurcan Karagöz Herischi
Meriç Meydan
Hızır Özcan
Doç.Dr.Hüner Tuncer
 
seçilmiştir.
 
İ.Yüksel Ara Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.
 
Diğer PM üyeleri;
 
Bülent Erzincan
Fevziye Göl
Ömer F.Gürpınar
Galip Karakuş
Melih Oğuz
 
 
Disiplin Kurulu ;
 
Kemal Gülses
Zuhal Pekçağlayan
Perihan Yücel
Emel Can
Yahya Tarhan
Gülfem Gülbahar
Fevzi Engin
İsmet Şenoğlu(Yedek üye)
 
Saygılarımla,

Müge GÜLSES
Genel Sekreter

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

GENEL MERKEZ'DEN

Yazdır
Değerli Üyeler,
 
Kurumsal olarak kendimize düşeni yapmak adına 1. Olağanüstü kongremizi bazı tüzük değişikliklerini de yaparak  gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Tüzükte (görev almayı kabul eden  22 kişi olduğundan) Parti meclisini 22 kişi olarak değiştirdik.
 
BCP nin kuruluş öncesinden beri süreçte yer alanların ve daha sonra katılanların,  "dava birlikteliği" hala devam edenler olarak  sorgulamamızı derinleştirmemiz  gerekiyor.
 
BCP ,bağımsız aklını kullanabilen üyeleriyle , sorunlarımıza ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çözüm bulma yönünde bilimi esas alan ortak aklı yaratabilme adına kurulmuştu.
 
Geçen süreçte kurulma aşamasındaki heyecanın  sürdürülemediği ve her bir bireyin   kendi düşünce şablonlarını aşarak   hedefe kitlenmeyi başaramadığı ortadadır.
 
Bunun nedenlerini birçok başlık altında incelemek mümkün.
 
Kurumsal sorunların temelinde yatan  o kurumu temsil eden her bireyin olgulara yaklaşımı,inancı,bireysel hedefinin kurumsal hedefle örtüşme oranı v.b sayılabilir.
 
Ülkemizin esas sorununun "Cumhuriyet Devrimi" nin tamamlanamaması olduğunu hepimiz biliyoruz.
 
Bu sorunun temel ayağı da "eğitimsizlik yelpazesinin"  genişliğidir.
 
BCP nin üyelerinin  ülke ortalaması üstünde olan bir eğitim  birikimi vardır.
 
Buna rağmen "aklı işletme "göstergesi olan "sorgulama" nın yeteri kadar yapılmadığı  ya da değişik nedenlerle yapılamadığı gerçeğini de kabul etmeliyiz.
 
"Bir siyasi partinin hedefinin iktidar olup ülkeyi yönetmesi esastır",noktasından bakıldığında BCP nin iktidar olma şansı  üyelerince görülmediğinden ilk heyecan  silinip gitmiştir.
 
Siyaset çok katmanlı  bir uğraştır, üstüne Türkiye' nin jeopolitik  konumu ve dünya emperyal hedeflerinin  bu bölgede yoğunlaşmasını da koyduğumuzda sorunlar yumağının neresinden başlayacağımızı şaşırmakta haklı olabiliriz.
 
 Bizler "Cumhuriyet Devrimi"ni tamamlamamıza yardımcı olacak unsurları  sorgulayarak farkındalığımızı artırmak  ve  devrimci tutumu kendimizde inşa ederek ülkemizi  bağımsızlık ve toplumsal eşitlik zemininde yeniden yapılandıracak kadroları yetiştirmek,oluşturmak zorundayız.
 
"KENDİMİZDEN BAŞKA KURTARICI YOK",  "İLKELER ÖNEMLİDİR, UYGULAMA DÜZELTİLİR"  MÜMTAZ SOYSAL
 
Genel Başkanımızın bu sözlerini herbirimiz kendi yaşamımızda nasıl  uygulamamız gerktiğine ancak kendimiz  özgür irademizle karar verebiliriz.
 
Sınırlarımızı,imkanlarımızı, inancımızı,hedefimizi,yapmak istediklerimizi ancak  ve önce  kendimiz biliriz.
 
Bu "bilme" nin saf, yalın kararlılığı, kendi kendimizin samimiyeti ile ilgilidir.
 
Ülkemizde yaşanan"akıl tutulması"nın aşılması, kendini  "vatansever" tanımlayanların bu "samimiyet" duygusunu sorgulamasına bağlıdır diye düşünüyorum. 
 
Bu başlangıç cümlelerinden sonra;  biz neden BCP de olmaya devam ediyoruz.? Devam ediyorsak  planlamamız ne olmalı, uygulanabilir plan içinde almayı istediğimiz görev nedir bu konuda ne düşünüyoruz? Sorularının cevaplarını paylaşmanızı diliyorum.
 
"Cumhuriyet, irfanı hür nesiller ister" derken ,M.Kemal  bilgi ve zekanın deneyimlenmesi ile ulaşılan fikir olgunluğuna sahip bireylere ihtiyacı işaret ediyordu.
 
Tüm mesleklerde  bu irfan elde edilebiliyorken siyasette devlet adamı  eksikliğinin nedeninin bu irfan eksikliği olduğunu söylemek  çok mu yanlış olur?
 
Siyasette bu irfanı kazanmak için gayret edilmesi gerekmiyor mu?
 
Ülkemiz ve milletimiz için doğruların inşasından  ziyade Milletvekili olma  hedefinin daha önemli görülme algısının bugün yaşadığımız olumsuzluklarda etkisinin olmadığını söyleyebilirmiyiz?
 
Bu sorulara vereceğimiz samimi cevaplar BCP üyelerinin  siyasi irade oluşturarak  siyasi örgütlülüğün devamının önemli olduğunu ortaya koyabilecektir.
 
Saygılarımı sunarım.
 
Müge GÜLSES
Genel Sekreter
 
 
 
 

D U Y U R U L A R

BASIN AÇIKLAMALARI

 

E T K İ N L İ K L E R

B A S I N D A   B C P

 
Copyright © 2012 Bağımsız Cumhuriyet Partisi ---- Haberler. Site Tasarımı : Bilgivesevgi Web Tasarım Hizmetleri
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free