Değerli BCP üyeleri

Yazdır
22.12.2013 te yaptığımız 2. olağanüstü kurultay sonucu seçilenler 5.01.2014 te yapılan PM de  genel sekreter, genel sayman ve MYK üyelerini seçmişlerdir.
 
1946   dan bu yana süregelen siyaset parametrelerini değiştirmek,hem  çıkarcılıktan  bağımsız, hem de ideolojik saplantılardan bağımsız, Türkiye'den yönetilen bir Türkiye    tasarımlamak üzere 2002 den beri çaba harcayan BCP, tam da bugün toplumun talep ettiği değerlerin korunması ve Tam Bağımsız Türkiye hedeflerine  sahip olmakla,   farkında olunmasa da  aslında toplumun istediği partidir.
 
Bizler öncelikle bunun farkında olmalı ve  her durumda her türlü sömürüye ancak dayanışma ile karşı durabileceğimizi bilerek  ilkelerimiz olan bağımsız -özgür düşünce, bilim ve ortak aklı savunmalıyız.
 
PM de yapılan konuşmalar, 2014   yılının BCP’nin yılı olmasına gayret etmemiz gerektiği yönündedir. 
 
Şimdiye kadar emek ve finans zorluğu içinde bugünlere geldik. Bizi ayakta tutan, "Cumhuriyet felsefesinin  inanç ve düşünce bütünlüğü"ne olan sahip çıkışımızın doğruluğu ve haklılığı idi.Bu haklılık her geçen gün  daha fazla toplum kesimlerince idrak edilmektedir.
 
Genel olarak  partilerde mevcut ideolojik sorgulanamazlık bir büyük birlikteliği engellemektedir.

Bağımsız Cumhuriyet Partisinin elindeki  anahtar "özgür ve bağımsız düşünce alışkanlığına sahip olabilme " bütün kapıları açabilecek anahtardır.
 
Diğer insanlara bu  alışkanlığı fark ettirebilmenin    yolu önce bizim  bu alışkanlığı edinmiş olmamız ve örnek davranış ve tutumlar sergilememizdir.
 
Var olagelen siyaset parametresi insanlara balık hediye etmektir. Karşılığında ise oy devşirmek, elde edilen erki birey ve gurupların  lehine kullanmak alışkanlığıdır. BCP’ nin ise çağcıl siyaset parametresi, balık tutmayı öğreterek halkın kendi egemenliğini inşasının zeminini yaratmaktır. Bu da her koşul ve durumda sorgulamanın içselleştirilmesi tutumunun topluma kazandırılmasıdır. Aklını kullanabilen bireylerin  varlığı  aydınlık bir ülke olabilmenin teminatıdır. Hak ve sorumluluklarının farkında olan toplumlar hem örgütlenme hem de haklarını elde etme yönünde gereğini yapabilen toplumlardır.Sorgulamaya kapalı kalıplar toplumların gelişmesinin önündeki en büyük engellerdir.
 
Güvenilir olmak için tutarlı ve adil olmamız gerekir. Tutarlı olmak için kullandığımız kavram ve tanımların içerikleri konusunda hemfikir olabilme çabası içinde olmalıyız, yorulmak bilmeden ve  dayanışarak hedeflerimizin önündeki engelleri sorgulamalı ve  onları aşmak için  ortak yaratıcı aklımızı geliştirmeliyiz.
 
Her birimiz yüce Türk Milletinin ferdi olarak  önce doğru, ahlak sahibi ,dayanışma içinde bencil değil, sencil tutumda yani toplumun, hem tutum hem düşünce açısından vicdanını temsil edebilen bireyleri olabilmeliyiz. M.Kemal 1922 Afyon karargahında Büyük Taarruzdan önce askerlere "Milletin gücü vicdani imanıdır. Ordusunu da  hükümetini de var eder." diyerek seslenmiştir.
 
"Aydınlanma, aklı cesaretle kullanmadır. “ E.Kant 1705
 
"Cumhuriyet, fikri, irfan, vicdanı hür nesiller ister" Türkiye'nin büyük antiemperyal cephesi ancak özgür ve bağımsız düşünce şemsiyesi altında gerçekleşebilir. Bağımsız bir ülkeyi tasarımlayacak zihinlerin öncelikle kendileri bağımsız ve özgür düşünebilme alışkanlığına sahip olabilmelidir.
 
Einstein "sorunları yaratırken sahip olduğumuz bilgi ve algı düzeyi ile o sorunları çözemeyiz" der. Sorunlarımızı çözebilmek için bilgi ve algı düzlemimizi yükseltmeliyiz.

Bu da zaten aydınlanma yoludur.
 
Yerel Seçimlerde,  aydınlık, namuslu, düzgün adayların toplumu temsil etmesine  gayret etmeli bu yolda ortak aklı inşada üzerimize düşeni yapmalıyız.
 
Türklük bilinç ve şuurunun yerle bir edilme aşamalarından geçerken  yaşananlara üzülmek yerine siyasi örgütlülük içinde yer alarak sorumluluk duyan vatandaşlar olmanın gereğini yapmalıyız.
 
Kaderimizi tayin hakkına sahibiz, neden bu hakkı kullanmak için gereğini yapmadığımızı  veya yapamadığımızı samimi olarak zihnimizde ve yüreğimizde sorgulamalıyız.
 
2014 yılının, yaşananlardan  gereken dersleri çıkarmış olarak, Türkiye Cumhuriyetinin tüm  özellikleri ile yeniden inşasında  yer aldığımız esenlik dolu  bir yıl olmasını diler, saygılar sunarım.
 
Müge GÜLSES
Genel Sekreter

 

D U Y U R U L A R

BASIN AÇIKLAMALARI

 

E T K İ N L İ K L E R

B A S I N D A   B C P

 
Copyright © 2012 Bağımsız Cumhuriyet Partisi ---- Değerli BCP üyeleri. Site Tasarımı : Bilgivesevgi Web Tasarım Hizmetleri
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free