GENEL MERKEZ'DEN

Yazdır
Değerli Üyeler,
 
Kurumsal olarak kendimize düşeni yapmak adına 1. Olağanüstü kongremizi bazı tüzük değişikliklerini de yaparak  gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Tüzükte (görev almayı kabul eden  22 kişi olduğundan) Parti meclisini 22 kişi olarak değiştirdik.
 
BCP nin kuruluş öncesinden beri süreçte yer alanların ve daha sonra katılanların,  "dava birlikteliği" hala devam edenler olarak  sorgulamamızı derinleştirmemiz  gerekiyor.
 
BCP ,bağımsız aklını kullanabilen üyeleriyle , sorunlarımıza ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çözüm bulma yönünde bilimi esas alan ortak aklı yaratabilme adına kurulmuştu.
 
Geçen süreçte kurulma aşamasındaki heyecanın  sürdürülemediği ve her bir bireyin   kendi düşünce şablonlarını aşarak   hedefe kitlenmeyi başaramadığı ortadadır.
 
Bunun nedenlerini birçok başlık altında incelemek mümkün.
 
Kurumsal sorunların temelinde yatan  o kurumu temsil eden her bireyin olgulara yaklaşımı,inancı,bireysel hedefinin kurumsal hedefle örtüşme oranı v.b sayılabilir.
 
Ülkemizin esas sorununun "Cumhuriyet Devrimi" nin tamamlanamaması olduğunu hepimiz biliyoruz.
 
Bu sorunun temel ayağı da "eğitimsizlik yelpazesinin"  genişliğidir.
 
BCP nin üyelerinin  ülke ortalaması üstünde olan bir eğitim  birikimi vardır.
 
Buna rağmen "aklı işletme "göstergesi olan "sorgulama" nın yeteri kadar yapılmadığı  ya da değişik nedenlerle yapılamadığı gerçeğini de kabul etmeliyiz.
 
"Bir siyasi partinin hedefinin iktidar olup ülkeyi yönetmesi esastır",noktasından bakıldığında BCP nin iktidar olma şansı  üyelerince görülmediğinden ilk heyecan  silinip gitmiştir.
 
Siyaset çok katmanlı  bir uğraştır, üstüne Türkiye' nin jeopolitik  konumu ve dünya emperyal hedeflerinin  bu bölgede yoğunlaşmasını da koyduğumuzda sorunlar yumağının neresinden başlayacağımızı şaşırmakta haklı olabiliriz.
 
 Bizler "Cumhuriyet Devrimi"ni tamamlamamıza yardımcı olacak unsurları  sorgulayarak farkındalığımızı artırmak  ve  devrimci tutumu kendimizde inşa ederek ülkemizi  bağımsızlık ve toplumsal eşitlik zemininde yeniden yapılandıracak kadroları yetiştirmek,oluşturmak zorundayız.
 
"KENDİMİZDEN BAŞKA KURTARICI YOK",  "İLKELER ÖNEMLİDİR, UYGULAMA DÜZELTİLİR"  MÜMTAZ SOYSAL
 
Genel Başkanımızın bu sözlerini herbirimiz kendi yaşamımızda nasıl  uygulamamız gerktiğine ancak kendimiz  özgür irademizle karar verebiliriz.
 
Sınırlarımızı,imkanlarımızı, inancımızı,hedefimizi,yapmak istediklerimizi ancak  ve önce  kendimiz biliriz.
 
Bu "bilme" nin saf, yalın kararlılığı, kendi kendimizin samimiyeti ile ilgilidir.
 
Ülkemizde yaşanan"akıl tutulması"nın aşılması, kendini  "vatansever" tanımlayanların bu "samimiyet" duygusunu sorgulamasına bağlıdır diye düşünüyorum. 
 
Bu başlangıç cümlelerinden sonra;  biz neden BCP de olmaya devam ediyoruz.? Devam ediyorsak  planlamamız ne olmalı, uygulanabilir plan içinde almayı istediğimiz görev nedir bu konuda ne düşünüyoruz? Sorularının cevaplarını paylaşmanızı diliyorum.
 
"Cumhuriyet, irfanı hür nesiller ister" derken ,M.Kemal  bilgi ve zekanın deneyimlenmesi ile ulaşılan fikir olgunluğuna sahip bireylere ihtiyacı işaret ediyordu.
 
Tüm mesleklerde  bu irfan elde edilebiliyorken siyasette devlet adamı  eksikliğinin nedeninin bu irfan eksikliği olduğunu söylemek  çok mu yanlış olur?
 
Siyasette bu irfanı kazanmak için gayret edilmesi gerekmiyor mu?
 
Ülkemiz ve milletimiz için doğruların inşasından  ziyade Milletvekili olma  hedefinin daha önemli görülme algısının bugün yaşadığımız olumsuzluklarda etkisinin olmadığını söyleyebilirmiyiz?
 
Bu sorulara vereceğimiz samimi cevaplar BCP üyelerinin  siyasi irade oluşturarak  siyasi örgütlülüğün devamının önemli olduğunu ortaya koyabilecektir.
 
Saygılarımı sunarım.
 
Müge GÜLSES
Genel Sekreter
 
 
 
 

D U Y U R U L A R

BASIN AÇIKLAMALARI

 

E T K İ N L İ K L E R

B A S I N D A   B C P

 
Copyright © 2012 Bağımsız Cumhuriyet Partisi ---- GENEL MERKEZ'DEN. Site Tasarımı : Bilgivesevgi Web Tasarım Hizmetleri
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free