ULUSA ÇAĞRI

Yazdır

Cumhuriyetimiz, kuruluşundan bu yana en kritik günlerini yaşamaktadır.

Çok yönlü sinsi bir işgal ile küresel güçlerin örtülü sömürüsü sürdürülmekte ve ülke bütünlüğümüzü yıkıp ulusal birliğimizi parçalamak isteyenlerin çabaları yoğunlaşmaktadır. Siyasal iktidar, bu tehlikeli durumu halkın gözünden kaçıracak her türlü propaganda ve baskı aracını en etkili biçimde kullanmaktadır.

Meclis’te muhalefet yok sayılmakta, Cumhuriyetin yansız ve koruyucu kurumları üzerinde sindirme ve yandaşlaştırma amaçlı her türlü tertip uygulanmaktadır.Bizler, Prof. Dr. Mümtaz Soysal‘ın çağrısıyla, siyasal parti bağı olsun olmasın bir araya gelen kişiler olarak, bu saptamalar karşısında her yurtsever gibi gittikçe daha çok kaygı duymaktayız. Cumhuriyet ve Kemalizm; bu topraklarda yaşayan insanların bu vatanın sahibi olmasını, ondan eşit pay almasını ve yüksek bir yaşam düzeyine ulaşmasını amaçlar. Buna karşın,Cumhuriyet ve Atatürkçülük tasfiye sürecine sokulmuştur. Sözde “serbest piyasa” adıyla azgın bir sömürü düzeni dayatılmaktadır. Özelleştirme talanıyla bağımsızlığın ve Cumhuriyetin temel ekonomik dayanakları ortadan kaldırılmış, Ülkemiz tarım ve sanayi üretiminden koparılarak her yönden dışa bağımlı duruma getirilmiştir. En önemli mal ve hizmet üretici kamu kuruluşlarımız, başta enerji, iletişim, bankacılık, sigortacılık ve madencilik alanlarında olmak üzere, yabancıların eline geçmiştir. DEVAMI...

Yüklü dış borç, tehlikeli rakamlara varan cari açık, kaynağı belirsiz sıcak para kullanımıyla krizleri erteleme çabası gibi yanlış politikalar yüzünden ülke ekonomisi  hızla tıkanmaya sürüklenmektedir Diktacı bir rejime  gitmek, bu tıkanmanın çözümü olarak görülmektedir.

Süregelen işsizlik, yoksulluk ve açlık sınırı altındaki toplum kesimlerinin gitgide çoğalması, halkımızda, özellikle gençlerde gelecek kaygısının artması, bir karmaşa döneminin açık belirtileridir. Temel hak ve özgürlüklerin kullanılması, adil yargılanma ve savunma hakları, demokratik hak arama yolları yasa ve hukuk tanımaz biçimde ortadan kaldırılmıştır. Sağlık hizmetleri ancak parası olanların yararlanabileceği duruma getirilmiş, anayasal Öğretim Birliği(md. 174) bozulmuş, üniversitelerde siyasal kadrolaşma had safhaya gelmiştir.
Çok ciddi derecede zedelenen yargı bağımsızlığı; “yüksek yargının tek çatı altında toplanması” girişimiyle, tümüyle bağımsızlığını yitirerek siyasallaşacaktır.

Emperyalist güçlerin araçlarından biri olduğu artık açıkça anlaşılan bölücü terör örgütü ile ilişkiler, bölünmeyi meşrulaştıracak sözde “Açılım” girişimleri ile sürmektedir.

Dış siyasette ulusal çıkarlar bir yana bırakılarak Türkiye’miz, uluslararası güçlerin, ekonomik, siyasal ve askeri emellerine taşeronluk yapar düzeye indirgenmiştir.

Tüm bu vahim girişimleri tamamlayıcı ve kalıcılaştırıcı bir son adım olarak başlatılan“Yeni Anayasa” tuzağının, Türkiye Cumhuriyeti’ni başkalaştırma,“Başkanlık” görüntülü bir dikta rejimine dönüştürme girişimi olduğu açıkça

ortaya çıkmıştır. Yürürlükte bir anayasa varken yapılacak işlemin adı ancak “anayasa değişikliği” olabilir. O da, yürürlükteki anayasaca konmuş yöntemlere uyarak olur ve bunların başında, “değiştirilemez” oldukları vurgulanan hükümlere uymak zorunluğu yer alır.

Bu anayasal zorunluk ortadayken iktidar partisine mensup kimi hukukçuların belirttikleri gibi yürürlükteki anayasayı “ilga edilmiş“ -hukuksal olarak yok- sayıp “yeni anayasa” yapmaya girişmek düpedüz “sivil darbe” dir ve açıkça anayasa suçudur. AKP’nin, Meclis’teki 4 partinin katılımıyla kurulan “Uyum Komisyonu”nu,yeni anayasa yapma yöntemlerini kendisi belirleyerek bir “asli kurucu iktidar” sayma manevrasını kabul etmek; hukuksal olarak olanaksızdır.

Yeni anayasa yapmak bu Meclis’in yetkisinde değildir!

AKP iktidarının kökü dışarıda bu politikaları pervasızca sürdürmesi durumunda,bir ulus-devletimizin, yurt bütünlüğümüzün, Cumhuriyetimizin, demokrasinin,toplumsal barışın kalmayacağı çok tehlikeli bir döneme girilebilir.

Artık açıkça görülen bu karanlık gidişin engellenmesi için; yurt bütünlüğü, ulusal birlik, laik-demokratik-sosyal-hukuk devleti ilkelerini benimseyen; emek, eşitlik ve özgürlük duyarlığı taşıyan siyasal partilerimizi ve demokratik kitle örgütlerini en kısa süredegüçlü bir birliktelik ve eylem için direniş ve dayanışmaya, öz olarak

 VATAN SAVUNMASINA çağırıyoruz.

21 Nisan 2013, Ankara.

ULUSAL SEFERBERLİK İÇİN YURTSEVERLER

İletişim;0312 442 59 45--- 0535 861 43 47

İMZALAR

 

Nilüfer Çetin                   Biyolog
Fevziye Göl                     Ev Hanımı
Kemal Gülses                  İnşaat Müh.
Yüksel Ara                      E.Yönetici
Hüsnü Soydan                 E.Subay
Gültekin Söylemezoğlu   E.Ziraat Müh.
Erdal Tüt                           Gazeteci
İsmail Çelebi                     Öğretmen
Ayhan Kösebalaban          Öğretmen
Raşit Osman Çavuşoğlu   Emekli
Kadir Karkurt                    Uzman
Agah Dikmen                   Veteriner hekim
Duran Aydoğmuş             E.Diplomat
Remzi Özkaya                  Teknik öğretmen
Haydar Aktaş                    Emekli
Hamdullah Aktaş              Emekli
Türkkan Gülyurdu            Memur
Oğuz Arslan                      Gazeteci
Kenan Erdem                    Emekli
Metin Altın                       Öğretmen
Ruşen Süsler                   E.Ziraat Müh.
Kamil Aksoy                   E.Subay
Işık Aksoy                       E.Öğretmen
Dr.Niyazi Altunya           E.MEB müfettiş
Nihal Pürsöken                Ev hanımı
Emel Can                         E.Bankacı
Gökçehan  Pürsöken        Öğrenci
Galip Karakuş                 E.Astsubay
Coşkun Fermen               Emekli
Frengiz Somel                ev hanımı
Sacit Somel                    E.Diplomat
Mehmet Ayhan              E.Öğretmen
Ali Bektaş                      E.Kimyager
Prof. Dr.Sina Akşin       Öğr.görv.
Prof. Dr.Anıl Çeçen       Öğr.görv.
İzzet P.Ararat                 E.Dramaturg
Prof.Dr.Lütfü Çakmakçı Öğr.Görev.
Prof.Dr Ali Ercan              Öğrçgörv.
Mustafa Gazalcı             E.Milletvekili
Dr.Ali Nejat Ölçen         Ekonomist
Müge Gülses                  E.Bankacı
Ayşe Çöl                         Psikolog
Dr.Ali Pancarcı                Hukuk Doktoru
İsmet Bakan                     E. Başmüfettiş
Saim Açıkgöz                  eğitimci
İbrahim Gürdal                Emekli
Binali Taşlıçay                Emekli
Hüseyin avni Güler          E.Subay
Memnune Gökçe              E.Öğretmen
Nuran Gülses                    E.Mmemur
Cemal Gülses                   E.memur
Halil Önder                      E.Öğretmen
Şahin Mengü                    Milletvekili
Nazım Mutlu                    E.Öğretmen
Prof.Dr.Bige Sükan           Öğr.görv.
Prof.Cevat Geray               E.Öğr.dörv.
Hasan Macit                      E.Milletvekili
Prof. Dr.Ahmet Saltık       Halk sağlığı Uzm.
Birsen İğci                         E.Öğretmen
Dr.Aytekin Ertuğrul          Doktor
Prof.Dr. Anıl Çeçen          Öğr. Görv.
Erhan Artuk                       E.Bankacı
Naci Lebe                           E.Bankacı
İbrahim Eryılmaz               E.Bankacı
Nihal  Aydın                  E.Bankacı
Ülker Bozdağ                 E.Bankacı
Fadile Özyurt                  E.Bankacı
Selahattin Yayla              Emekli
Şakir Ülkü Ayaroğlu         Emekli
Çetin Atasoy                    Emekli
Hayrünnisa Artaç           E.Banka Müdürü
İris Ardağ                        E.Banka  Müdürü
Dr.Semra Karamıkoğlu      Doktor 
Şebnem Türel                  Bankacı
Muhlis Cönbez                Emekli
Fusun Arman                   Emekli
Şehriban Yıldız                Sekreter
Burhan Çalışkan              Serbest
Alper Alpkökin                 Serbest
Atilla Ongan                     Doktor
Meral Şenerdi                  E.Bankacı
Ahmet Say                       Müzikolog
Argun Akdeniz                 Emekli
Ercan Mergin                  Mimar
M.Nevruz Sınacı             yazar-gazeteci
Ahmet Dokucu                emekli
Cemil Denk                      E.Subay
Haydar Ateş                      E.Subay
Prof.Dr.Haluk Güvenç       Doktor
Nevzat Selvi                      Gazeteci-Yay.Yön.
Hülya Yüce                      Ev Hanımı
Osman Öner                     Avukat
Zuhal Pekçağlayan           E.Öğr.
Prof.Dr.Ümsal Yavuz       Öğr. Görv.
Pof.Dr.Şahin Yenişehirlioğlu  Öğr. Görv.
Serdar Orhaner                  Emekli
Hızır Özcan                       Muhasebeci
Prof. Dr.Mümtaz Soysal     BCP Gen. Bşk
Melih Oğuz                         E.Banka Müdr.
Prof.Dr. Alpaslan Işıklı       E.Öğr.ggörv.
Selma Aksoy                        Avukat
Arzu Kök                             Yazar
İsmail Kıbık                         E.Öğretmen
Memduh Süzer                     Emekli
Sinan Özkan                         Emekli
Meryem Yılmaz                   Ev Hanımı
Yaşar Muzaffer                    Emekli
Jale Yıldır Çokmar              Emekli
Sema Köseoğlu                   Emekli
Leman Gül                           Emekli
A.Turan Güneş                    Emekli
İsmail Alptekin                    Emekli
Naci Köse                             SMMM
Ayhan Uluçay                      Muhasebeci
Selma Seçkin                       Emekli
Yaşar Okuyan                     57. Hükümet Mv.
Tuğba Acer                          Doktor
Feyzullah Seçkin                  Halk Şairi
Ulvi Emre                            Doktor
Cem Kanıbir                       Atasen Gn.Bşk. ve 1000 sendika üyesi
Rıza Bal                     E.Emniyet müdürü
Sabit Doğu                 İş Adamı
Zakir Ökten               Mali müşavir
Ercan Gemici             Teknisyen
Nesrin Kandemir        Ev Hanımı
Mustafa Maden          Okul müdürü
Gökhan Bademlioğlu  Serbest
Safai Özen                  Ressam-yazar
Erdal Sanlı                 CHPil gn.meclis Ü
Altan Baran                E.J.İs.Alb
Hatice TürkoğluSezgin Ev hanımı- Zürih
Güner Kozan               Ev Hanımı
Mustafa Fadıl Yoloğlu  E.Öğretmen
Mehmet Akaltun          Öğrenci
Fatma Yıldız Acar        E.Müzik Öğr.
Mehmet Ataman          E.Öğr-şair
Yılmaz Erdoğan           Subay
Adnan Özbudak          İş adamı
Abdulbaki Kaya          E.J.Alb.
Zeynep Ayhan             Ev hanımı
Birol Gürhanlı             Serbest
Mehmet Köroğlu          Emekli
Muhittin Özgür Akgül  İnş.Müh.
Dursun Atılgan         Avr.Atatürkçü Düşünce Der.Fed.Gn.Bşk-Almanya
Mehmet Elturan         eğitimci
Şükrü Paksoylu          emekli
Turgut Erden              emekli
Selahattin Gül            doktor
Tuncay Alemdaroğlu   hukukçu
Aynur Sumer              Ataturk derneği Y.K.üyesi vaşington
Yiğit Köymen               MBH Gen.Bşk.yrd.
Lokman Gündoğdu      öğr.
Prof. Yaman Örs         Öğr.üyesi
Ahmet Yıldız                E.Öğretmen
Ayhan Akder                 Mak.müh.
Hüseyin Alkan              Muhasebe müdr.
Metin Bayraktar            Mak.müh.
Dr. Lale Yurttaş  E.Öğr.üye   ABD
eşi Salih Yurttaş   End. Müh.
Abdurrahman Fidan  öğretmen  
Lokman Gündoğdu  öğretmen   
Aynur Uluatam Sumer -Atatürk derneği yön.k.üye vaşington
Prof.Hayrettin Ökçesiz öğr.gör
Mehmet Mutlu         öğretmen
Halil Öztürkmen    avukat 
Yiğit Köymen      MBH gn.b.yrd
Özgür Albayrak   öğrenci
Şehriban Yıldız           sekreter
Ayşe Gündoğdu           Emekli
İsmet Çılbır                  E.Öğretmen
Raşit Por                       Metalurji Y.Müh.
B.safa Yenice               İnş.Müh.
Emine Sönmez             Emekli
Oğuzhan Akova            Emekli
Nevbahar Kandemir     Emekli
Murat Sami Üstel serbest
İsa Çerkez Emekl
Yıldırım Kılıçaslan emekli
Burhan Nas serbest
Mazhar E.Şimşek gazeteci-yazar
Sultan Orhan serbest
Ali Özger Mak.müh.
Osman Kaynak Avukat
Selçuk Taral Prof.dr.
Ayla Ünal Ziraat müh.
Erim Ünal emekli
Gönül Boyuneğmez Doktor
Ülkün Tansel Emekli
Tülin Çakıroğlu       emekli
Ömer Karabey        elektornik teknisyeni
Raziye Karabey      işletmeci
Çetin Kaya              Mak.müh.
Şermin Orhon        öğretmen
Yurdun Orhon        ev kadını
Akın Özkan            Mak.müh.
Ayten Seçkin          Mimar
Nuray Turan          Öğretmen
Hatice Yıldız           Ev Kadını
Erdal Çalı                Emekli Öğretmen
Feyzi Coşkun         Emekli Öğretmen
Kubilay Gülsem      Yönetici

Nevin Balta            Kamu Çalışanı
Meral Özartam       Ziraat Y.Müh.
Dilek Eronat           Ekonomist
Sevim Koçak          Eğitmen
Özden Ketenci        Öğretmen
Cennet Beyazıt        Öğretmen
S.Gülay Çağatay     e.Hesap Uzm.
S.Nihal Yurdakul     tıbbi teknolog
Ece Önder                öğrenci
Nezahat Uçar           Öğretmen
Munise kızılkaya       Emakli
Nemciye Tezel        Ev Hanımı
Fadime Tehneldere  Emekli
Olcay Korateş           Emekli
Şükran Görener        Emekli
Yalçın Canabay        Mimar
Muzaffer Kumsel     Emekli
Hidayet Özyönüm    Emekli
Rıza Erginay             Emekli
Göksel Olcaytu         Emekli
Gülnur Aydın             Emekli
Ali Aydın Cihanoğlu  Emekli
Engin Akçura             Emekli
Nilgün Koçak             Emekli
Ayşe Yavuz               E.Psikolog
Zeynep Gürkan         Emekli
Leman Cengiz           E.Öğretmen
Zeynep Deniz DOĞAN      Siyasetçi

 

D U Y U R U L A R

BASIN AÇIKLAMALARI

 

E T K İ N L İ K L E R

B A S I N D A   B C P

 
Copyright © 2012 Bağımsız Cumhuriyet Partisi ---- ULUSA ÇAĞRI. Site Tasarımı : Bilgivesevgi Web Tasarım Hizmetleri
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free